Klubová pískovna

Klubová voda byla původně používána pouze jako místo kam jsme přesouvali nadějné a pěkně stavěné kapry pro vlastní potěchu. V počátcích jsme o využití vody pro širokou veřejnost neuvažovali. V počtu a pestrosti obsádky se nemůže rovnat staré pískovně. To ani nebylo a není naším záměrem. Nachází se zde cca 1000 kaprů. To je při ploše jezera 5ha (2014) a průměrné hloubce 6m poměrně malé číslo. Na druhou stranu jsou ryby v dokonalé kondici a rychle přibírají na váze. V budoucnosti hodláme toto unikátní jezero vést ve stejném duchu. Cílem je poskytnout ryzím kaprařům ideální místo pro ulovení trofejních kaprů. K pískovně se přibližuje další vodní plocha, která je již nyní těžena s ohledem na vytvoření vhodných podmínek pro ryby (rákosové ostrůvky apod.). V následujících letech se postupně propojí s klubovou pískovnou.

Ondřej Bárta

(správce revíru)

Bližší podmínky výkonu rybářského práva pískovny Roudnice – Klubová voda

1. Každá udice může mít pouze jeden návazec s komerčně vyráběným jednoháčkem bez protihrotu (pouze háčky ze silného drátu max velikosti 6. Zákaz používání háčků typu longshank).
2. Při lovu na položenou vyžadujeme použití bezpečnostní montáže (dovoluje rybě snadně se zbavit olova po přetržení vlasce).
3. Lov ryb a jejich vnadění smí být prováděno pouze pomocí boilie, pelet a vařeného partiklu.
4. Zavážení nástrahy a návnady není povoleno.  
5. Označování krmného místa není povoleno.
6. Rozdělávat oheň je povoleno pouze v komerčně vyráběných grilech.
7. Je zakázáno používat pletené kmenové nebo odhozové šňůry. 
8. Povolenka není přenosná na druhou osobu.
9. Vyžadujeme používání komerčně vyráběných podložek pod ryby velikosti alespoň (50×110cm) a podběráku s rameny šíře minimálně 100cm.
10. Lovící je povinen na lovném místě udržovat pořádek a čistotu. Přivezené odpadky je nutné odvézt a náležitě zlikvidovat (kontejner v areálu pískovny).
11. Ryby se musejí po ulovení, případném vážení, měření a focení co nejrychleji pustit zpátky do vody.
12. Je zakázáno ponechávat ryby v saku, vezírku apod.
13. Je zakázáno poškozovat okolní porosty.
14. Na revíru je zakázáno lovit mimo vyhrazená místa.
15. Focení ryby je povoleno pouze vo vodě.
16. Lov ryb smí být prováděn pouze z rezervačních míst. Neplatí pro rybáře po předchozí domluvě se správcem pískovny. 

Další ustanovení

Sportovní rybolov a pobyt na revíru Roudnice je na vlastní nebezpečí a na odpovědnosti držitele povolenky (i za rodinné příslušníky, domácí mazlíčky apod.). Pobyt nelovících u vody je zpoplatněn dle ceníku. S ohledem na okolní návštěvníky vyžadujeme u vody slušné chování a dodržování nočního klidu.

V ostatních oblastech je postupováno podle Zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. a souvisejících předpisů.

Vyhrazujeme si právo na případné změny v bližších podmínkách výkonu rybářského práva na pískovně Roudnice.

Etický kodex rybáře

1. U vody dodržujte prosím od 22:00 noční klid.
2. Omezte cestování autem okolo revíru.
3. Uklízejte si výkaly po svých čtyřnohých miláčcích a nenechávejte je ničit okolní porosty či hrabat díry apod.
4. Zasekávat rybu není nutné. Stačí přizvednout prut.
5. Zdolávání ryby není závod. Lepší povolená brzda. Snižuje to míru poškození ryby.
6. Rybu v podložce polévejte vodou a važte ji v tašce k tomu určené.
7. Neváhejte prosím při sledování porušování řádu druhých zavolat porybného.