Stará pískovna

Stará pískovna je z celé místní kaskády nejstarším jezerem. Od doby započetí těžby již uteklo více než 50 let. Po dlouhou dobu byla pískovna využívána rybářským svazem. Od roku 2023 přešel výkon rybářského práva pod společnost Baty´s food s.r.o.  V současné době je zde možné ulovit kapry přesahující váhovou hranici 30kg. Někteří jedinci kapra dosahují ročních váhových přírůstků až 1kg. Chytáme výhradně způsobem lovu chyť a pusť. Váhový průměr kaprů se tedy rok od roku zvyšuje. Dnes je již celkem problém narazit na revíru na kapra lehčího než 10kg. Mimo kaprů jsou na revíru také trofejní amuři, štiky, candáti, okouni, líni, sumci, cejni a jeseteři. Jezero je zaměřeno na komfort rybářů, který se snažíme rok od roku neustále zvyšovat.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva pískovny Roudnice – Stará pískovna

1. Každá udice může mít pouze jeden návazec s komerčně vyráběným jednoháčkem s mikro protihrotem (pouze háčky ze silného drátu max velikosti 4). Lovit se smí na 2 udice.
2. Při lovu na položenou vyžadujeme použití bezpečnostní montáže (dovoluje rybě snadně se zbavit olova po přetržení vlasce).
3. Lov ryb a jejich vnadění smí být prováděno pouze pomocí boilie, pelet a vařeného partiklu.
4. Zavážení nástrahy a návnady není povoleno.  
5. Označování krmného místa není povoleno.
6. Rozdělávat oheň je povoleno pouze v komerčně vyráběných grilech.
7. Je zakázáno používat pletené kmenové nebo odhozové šňůry. 
8. Povolenka není přenosná na druhou osobu.
9. Vyžadujeme používání komerčně vyráběných podložek pod ryby velikosti alespoň (50×110cm) a podběráku s rameny šíře minimálně 100cm.
10. Lovící je povinen na lovném místě udržovat pořádek a čistotu. Přivezené odpadky je nutné odvézt a náležitě zlikvidovat (kontejner v areálu pískovny).
11. Ryby se musejí po ulovení, případném vážení, měření a focení co nejrychleji pustit zpátky do vody.
12. Je zakázáno ponechávat ryby v saku, vezírku apod.
13. Je zakázáno poškozovat okolní porosty.
14. Na revíru je zakázáno lovit mimo vyhrazená místa.
15. Focení ryby je povoleno pouze ve vodě !!! (Není-li jinak domluveno se správcem pískovny)
16. 
Lov ryb smí být prováděn pouze z rezervačních míst. Neplatí pro rybáře po předchozí domluvě se správcem pískovny.
17.
 Parkovat a využivát u míst karavany, obytná auta, stavění bivaků, stanů apod. je zakázáno.

Další ustanovení

Sportovní rybolov a pobyt na revíru Roudnice je na vlastní nebezpečí a na odpovědnost držitele povolenky (i za rodinné příslušníky, domácí mazlíčky apod.). Pobyt nelovících u vody je zpoplatněn dle ceníku. S ohledem na okolní návštěvníky vyžadujeme u vody slušné chování a dodržování nočního klidu.

V ostatních oblastech je postupováno podle Zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. a souvisejících předpisů.

Vyhrazujeme si právo na případné změny v bližších podmínkách výkonu rybářského práva na pískovně Roudnice.

 

Etický kodex rybáře

1. U vody dodržujte prosím od 22:00 noční klid.
2. Omezte cestování autem okolo revíru.
3. Uklízejte si výkaly po svých čtyřnohých miláčcích a nenechávejte je ničit okolní porosty či hrabat díry apod.
4. Zasekávat rybu není nutné. Stačí přizvednout prut.
5. Zdolávání ryby není závod. Lepší povolená brzda. Snižuje to míru poškození ryby.
6. Rybu v podložce polévejte vodou a važte ji v tašce k tomu určené.
7. Neváhejte prosím při sledování porušování řádu druhých zavolat porybného.